Home         Portfolio         Werkwijze         Sitemap         Contact

Welkom op RSMedia.nl
RSMedia.nl omvat vele internetprojecten gericht op dienstverlening. Het grootste deel van deze diensten zijn gerelateerd aan Telecom (sms en beltonen).

De missie van RSMedia.nl is klanten op een eenvoudige manier internetdiensten laten consumeren. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren en jong volwassenen tot ongeveer 40 jaar.

De visie van RSMedia.nl is internet dienstverlening tot een hoger niveau te brengen. Het gaat hierbij om algemene dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen om de eerder genoemde Telecom-diensten, maar ook om andere diensten. Een kernwaarde hierbij is het bereiken van de visie zonder gebruik te maken van reclame middelen.

De strategie van RSMedia.nl is de missie en visie te bereiken door overzichtelijke en simpele websites met goed gestructureerde broncodes. 

Portfolio
Een aantal projecten zijn inmiddels voltooid. Deze zijn te vinden op de portfoliopagina. 

© 2006-2018 RSMedia.nl                                                                                                                    Disclaimer | Sitemap